Tin tức

Tế bào gốc là gì

Mọi sinh vật đều được cấu tạo nên từ tế bào. Trong cơ thể con người tồn tại khoảng 60 nghìn tỉ tế bào và mỗi tế bào lại có 1 chức năng riêng ở từng vị trí. Đặc trưng của TBG là có thể  tạo ra các tế bào nền tảng cho các loại […]